Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/16957

Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 23.07.2019 10:56 - 30.07.2019 11:00

Informácie

Názov predmetu Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7
Číslo spisu VO MK/A/2019/16957
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou