Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/16957

Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7

ZRUŠENÉ

23.07.2019 10:48

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.07.2019 14:31 - 19.07.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Konvektomat s podstavcom pre MŠ/ŠJ Muškátová 7
Číslo spisu VO MK/A/2019/16957
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou