Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/16570

Zabezpečenie zastrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 20.08.2019 15:00 - 28.08.2019 12:00

Informácie

Názov predmetu Zabezpečenie zastrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia
Číslo spisu VO MK/A/2019/16570
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 3 000,00 EUR
Hlavný CPV 79952100-3 Služby na organizovanie kultúrnych podujatí
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Áno
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie zastrešenia pódia, ozvučenia a osvetlenia, počas podujatia „Košické slávnosti vína 2019“.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH