Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/14243

ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2019 10:01 - 19.06.2019 12:00

Informácie

Názov predmetu ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením
Číslo spisu VO MK/A/2019/14243
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 2 000,00 EUR
Hlavný CPV 79952100-3 Služby na organizovanie kultúrnych podujatí
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH