Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/12055

Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.04.2019 10:57 - 23.04.2019 13:00

Informácie

Názov predmetu Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
Číslo spisu VO MK/A/2019/12055
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 5 500,00 EUR
Hlavný CPV 79952100-3 Služby na organizovanie kultúrnych podujatí
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením k podujatiu „Hokejové mestečko 2019“ v Košiciach.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH