Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/12055

Ohňostroj a pyrotechnické efekty v rámci podujatia GALAKONCERT – technické zabezpečenie Dňa mesta Košice 2019.

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.04.2019 10:12 - 23.04.2019 11:00

Informácie

Názov predmetu Ohňostroj a pyrotechnické efekty v rámci podujatia GALAKONCERT – technické zabezpečenie Dňa mesta Košice 2019.
Číslo spisu VO MK/A/2019/12055
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 2 600,00 EUR
Hlavný CPV 24613200-6 Ohňostroje
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Špeciálny ohňostroj využívajúci moderné technológie bezpečnostného horenia, ekologické nepyrotechnické zariadenia neprodukujúce dym a zápach, hluk je pod povolenou hranicou db.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH