Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/12055

Špeciálne pyrotechnické efekty - 650 ks balónov v balónových stojkách s pyrotechnickou aktiváciou

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.04.2019 09:57 - 23.04.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Špeciálne pyrotechnické efekty - 650 ks balónov v balónových stojkách s pyrotechnickou aktiváciou
Číslo spisu VO MK/A/2019/12055
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 1 250,00 EUR
Hlavný CPV 24613200-6 Ohňostroje
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie špeciálnej vizualizácie efektov v kombinácii s balónmi (650 ks balónov) pri príležitosti 650 výročia udelenia Erbovej listiny Mestu Košice
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH