Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/12055

Prenájom LED obrazovky s prenosom hokejových zápasov

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.04.2019 08:39 - 23.04.2019 13:00

Informácie

Názov predmetu Prenájom LED obrazovky s prenosom hokejových zápasov
Číslo spisu VO MK/A/2019/12055
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 16 000,00 EUR
Hlavný CPV 79952100-3 Služby na organizovanie kultúrnych podujatí
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je zabezpečenie LED obrazovky s prenosom hokejových zápasov počas MS v hokeji 2019 v HD kvalite 16:9
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH