Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/12055

Ozvučenie podujatia s osvetlením a zastrešením pódia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.04.2019 12:53 - 18.04.2019 13:00

Informácie

Názov predmetu Ozvučenie podujatia s osvetlením a zastrešením pódia
Číslo spisu VO MK/A/2019/12055
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 4 100,00 EUR
Hlavný CPV 79952100-3 Služby na organizovanie kultúrnych podujatí
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie ozvučenia podujatia s osvetlením a zastrešením pódia k podujatiu „Galakoncert mesta Košice 2019“.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH