Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/09054

Rozšírenie RAM do serverov

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 13.12.2019 08:45 - 18.12.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Rozšírenie RAM do serverov
Číslo spisu VO MK/A/2019/09054
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 2 040,00 EUR
Hlavný CPV 30236111-3 Dynamická pamäť s náhodným prístupom (DRAM)
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodávka 8 ks pamäťových modulov do serverov podľa podrobného opisu predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH