Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/09054

Inteligentné sieťové prepínače vrátane podpory

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2019 08:50 - 02.12.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Inteligentné sieťové prepínače vrátane podpory
Číslo spisu VO MK/A/2019/09054
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 5 800,00 EUR
Hlavný CPV 32422000-7 Sieťové komponenty
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodávka 2 ks 48-portových inteligentných sieťových prepínačov vrátane podpory na 60 mesiacov podľa podrobného opisu predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH