Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/09054

Kopírovacie stroje

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2019 08:48 - 22.07.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Kopírovacie stroje
Číslo spisu VO MK/A/2019/09054
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 10 500,00 EUR
Hlavný CPV 30121100-4 Fotokopírovacie stroje
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodávka 3 ks kopírovacích strojov podľa podrobného opisu predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH