Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/09054

Notebook s prílušenstvom

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2019 09:58 - 22.07.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Notebook s prílušenstvom
Číslo spisu VO MK/A/2019/09054
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 2 050,00 EUR
Hlavný CPV 30213100-6 Prenosné počítače
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodávka 1 ks notebooku s príslušenstvom a 2 ks LCD displejov podľa podrobného opisu predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH