Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/09054

Notebooky

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 20.05.2019 09:00 - 27.05.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Notebooky
Číslo spisu VO MK/A/2019/09054
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 3 550,00 EUR
Hlavný CPV 30213100-6 Prenosné počítače
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Áno
Stručný opis obstarávania Dodávka 7 ks notebookov podľa podrobného opisu predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH