Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/2022/19253

SLA podpora siete MMK

ZRUŠENÉ

06.09.2022 10:35

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 556419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 08.08.2022 09:37 - 19.08.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu SLA podpora siete MMK
Číslo spisu VO MK/2022/19253
Číslo z vestníka VO 36649 - WNS
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 96 000,00 EUR
Hlavný CPV 72710000-0 Služby pre lokálne siete LAN
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Verejný obstarávateľ modernizuje sieťovú infraštruktúru v budove magistrátu a piatich budovách situovaných v širšom centre mesta Košice. Hlavným cieľom projektu je modernizácia sieťového prostredia. Predmetom zákazky je obstaranie prevádzkovej podpory (SLA) v uvedených priestoroch. Viac v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH