Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MC/C/2021/01052

Košice-Hornád - Nové mestské centrum

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. arch. Tomáš Sobota
sutaze@tsobota.sk
+421 905596209

Termíny

: -

Informácie

Názov predmetu Košice-Hornád - Nové mestské centrum
Číslo spisu VO MC/C/2021/01052
Číslo z vestníka VO 37694/2021
Číslo z vestníka EU 2021/S 240-633097
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania
Predpokladaná hodnota 148 000,00 EUR
Hlavný CPV 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Verejná anonymná dvojetapová urbanistická súťaž návrhov KOŠICE-HORNÁD NOVÉ MESTSKÉ CENTRUM na urbanisticko-architektonický návrh nového mestského centra Košice Hornád, ako projektová súťaž návrhov s udelením cien podľa § 119 - 257 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH