Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. KS/2022_časť 2

Vytvorenie SMART funkcionalít a dát z kamerového systému_opakovaný prieskum trhu Časť II.

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie cenových ponúk za účelom určenia PHZ: 24.10.2022 09:07 - 04.11.2022 11:00

Informácie

Názov predmetu Vytvorenie SMART funkcionalít a dát z kamerového systému_opakovaný prieskum trhu Časť II.
Číslo spisu VO KS/2022_časť 2
Druh postupu Prieskum trhu
Typ obstarávania Prieskum trhu
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom plánovanej zákazky je vypracovanie koncepčného riešenia SMART funkcionalít a dát z kamerového systému v pripravovanom projekte „Moderné technológie v meste Košice“. Súčasťou predmetu zákazky je
I. Kamery
II. Vytvorenie SMART funkcionalít a dát z kamerového systému

Účelom tohto prieskumu trhu je určenie predpokladanej hodnoty časti II. zákazky.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH