Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. KS/2022_2

Vytvorenie SMART funkcionalít a dát z kamerového systému_prieskum trhu Časť II.

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie cenových ponúk za účelom určenia PHZ: 14.10.2022 14:08 - 21.10.2022 11:00

Informácie

Názov predmetu Vytvorenie SMART funkcionalít a dát z kamerového systému_prieskum trhu Časť II.
Číslo spisu VO KS/2022_2
Druh postupu Prieskum trhu
Typ obstarávania Prieskum trhu