Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. KE/NLZ-3/2020

Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice

ZRUŠENÉ

16.12.2020 13:25

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

: -

Informácie

Názov predmetu Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
Číslo spisu VO KE/NLZ-3/2020
Číslo z vestníka VO 26058 - MST
Číslo z vestníka EU 2020/S 137-336538
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 329 513,00 EUR
Hlavný CPV 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Áno
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru informačných a komunikačných technológií - IKT vybavenia do odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa:
Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, SLOVENSKO
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, SLOVENSKO
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Mestská časť Staré mesto, SLOVENSKO
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice Mestská časť Dargovských hrdinov, SLOVENSKO
Základná škola, Požiarnická 3, 040 01 Košice Mestská časť Juh, SLOVENSKO
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Mestská časť Sever, SLOVENSKO
Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice Mestská časť Juh, SLOVENSKO
Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice Mestská časť Ťahanovce, SLOVENSKO

A poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH