Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. KE/NLZ-1/2020

Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice

ZRUŠENÉ

07.12.2020 13:13

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

: -

Informácie

Názov predmetu Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
Číslo spisu VO KE/NLZ-1/2020
Číslo z vestníka EU 2020/S 034-079394
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 386 211,00 EUR
Hlavný CPV 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Áno
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru didaktických pomôcok do odborných učební základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa:
Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom,
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom,
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Mestská časť Staré mesto,
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice Mestská časť Dargovských hrdinov,
Základná škola, Požiarnická 3, 040 01 Košice Mestská časť Juh,
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Mestská časť Sever,
Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice Mestská časť Juh,
Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice Mestská časť Ťahanovce
a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH