Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. KE/NLZ-02/2020

Súbor interiérového vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

: -

Informácie

Názov predmetu Súbor interiérového vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
Číslo spisu VO KE/NLZ-02/2020
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 221 144,00 EUR
Hlavný CPV 39160000-1 Školský nábytok
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Áno
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru interiérového vybavenia do odborných učební základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa:
Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom,
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom,
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Mestská časť Staré mesto,
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice Mestská časť Dargovských hrdinov,
Základná škola, Požiarnická 3, 040 01 Košice Mestská časť Juh,
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Mestská časť Sever,
Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice Mestská časť Juh,
Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice Mestská časť Ťahanovce
a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH