Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. 2306/2021

Opravy asfaltových povrchov a práce na cestách vo vlastníctve mesta Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Jana Lapinová
info@tendergroup.sk
+421 905748861

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí: 28.06.2021 09:15 - 26.07.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Opravy asfaltových povrchov a práce na cestách vo vlastníctve mesta Košice
Číslo spisu VO 2306/2021
Číslo z vestníka EU 2021/S 122-322300
Druh postupu DNS
Typ obstarávania DNS
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 15 000 000,00 EUR
Hlavný CPV 45233200-1 Rôzne práce vrchnej stavby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 452 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovania cestných komunikácií vo vlastníctve mesta Košice a súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH