Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. 1

Potraviny pre ŠJ MŠ Oštepová 1

ZRUŠENÉ

05.01.2024 12:44

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 13.12.2023 15:14 - 02.01.2024 12:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Oštepová 1
Číslo spisu VO 1
Druh postupu Verejná obchodná súťaž
Typ obstarávania Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Výsledok verejného obstarávania Nájomná zmluva
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Potraviny
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH