Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. 1/2024

Mäso a mäsové výrobky pre ŚJ turgenevova 38, ŚJ miškovecka 20 KE

ZRUŠENÉ

09.12.2023 10:13

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí: 08.12.2023 21:00 - 17.12.2023 21:00

Informácie

Názov predmetu Mäso a mäsové výrobky pre ŚJ turgenevova 38, ŚJ miškovecka 20 KE
Číslo spisu VO 1/2024
Druh postupu DNS
Typ obstarávania DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 5 000,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmet zakázky je výber dodavatela na mäso a mäsové výrobky pre MŠ Turgenevova 38, Košice a MŠ Miškovecka 20, Košice. Cenové ponuky budu zohľadňovať dovoz tovaru na miesto dodania, t.j. budú vrátane dopravy.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH