Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. 02/2022

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Michal Čornak
michal@cornak.sk
+421 903556005

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 13.06.2022 17:52 - 11.07.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa
Číslo spisu VO 02/2022
Číslo z vestníka VO 29295 - MSP Vestník Vestník č. 136/2022 - 14.06.2022, 29295 - MSP
Číslo z vestníka EU 2022/S 112-314285
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 2 565 510,00 EUR
Hlavný CPV 45233142-6 Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky rekonštrukcia pozemných komunikácii a priľahlých chodníkov v meste Košice v zmysle projektovej dokumentácie. Predmet zákazky sa skladá z nasledovných objektov:
1. 101-00 - Oprava miestnej cesty - Krosnianska
2. 102-00 - Oprava miestnej cesty - Hronská
3. 104-00 - Oprava miestnej cesty - Masarykova
4. 105-00 - Oprava miestnej cesty - Turgenevova
5. 106-00 - Oprava miestnej cesty - Obrancov mieru
6. 107-00 - Oprava miestnej cesty - Petzvalova
7. 108-00 - Oprava miestnej cesty - Americká trieda
8. 109-00 - Oprava miestnej cesty - Magnezitárska
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH