Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. 01/MC/NL/2024

Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Michal Čornak
michal@cornak.sk
+421 903556005

Termíny

: -

Informácie

Názov predmetu Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice
Číslo spisu VO 01/MC/NL/2024
Číslo z vestníka VO 95/2024
Číslo z vestníka EU 289873-2024
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 5 764 240,00 EUR
Hlavný CPV 45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Áno
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmet zákazky Rekonštrukcia pozemných komunikácii v meste Košice v zmysle projektovej dokumentácie sa skladá z nasledovných objektov:

1. 101-00 - REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – WATSONOVA
2. 103-00 - REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – TOLSTÉHO
3. 105-00 - REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – MLIEČNA
4. 106-00 - REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – JANTÁROVÁ
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH