Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. 01/MC/NL/2023

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice III. etapa

ZRUŠENÉ

25.04.2024 13:38

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Michal Čornak
michal@cornak.sk
+421 903556005

Termíny

: -

Informácie

Názov predmetu Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice III. etapa
Číslo spisu VO 01/MC/NL/2023
Číslo z vestníka VO 139/2023
Číslo z vestníka EU 2023/S 134-425032
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 4 046 890,00 EUR
Hlavný CPV 45233142-6 Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Áno
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky rekonštrukcia pozemných komunikácii a priľahlých chodníkov v meste Košice v zmysle projektovej dokumentácie. Predmet zákazky sa skladá z nasledovných objektov:

1. 101-00 - OPRAVA KOMUNIKÁCIE WATSONOVA
2. 103-00 - OPRAVA KOMUNIKÁCIE TOLSTÉHO
3. 105-00 - OPRAVA KOMUNIKÁCIE MLIEČNA
4. 106-00 - OPRAVA KOMUNIKÁCIE JANTÁROVÁ
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH