Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. 01/2022

Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií II.2022

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Jana Lapinová
info@tendergroup.sk
+421 905748861

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 01.06.2022 20:26 - 28.06.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií II.2022
Číslo spisu VO 01/2022
Číslo z vestníka VO Vestník č. 128/2022 - 02.06.2022, zn. 28344 - MSP
Číslo z vestníka EU 2022/S 105-292507
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 2 800 000,00 EUR
Hlavný CPV 45233142-6 Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove asfaltového krytu a poškodení konštrukčných vrstiev pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, a. i. činnosti potrebné na vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH