Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. 01/2021

Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice I. etapa

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Jana Lapinová
info@tendergroup.sk
+421 905748861

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 25.02.2022 15:00 - 24.03.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice I. etapa
Číslo spisu VO 01/2021
Číslo z vestníka EU 2022/S 040-100013
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 4 791 210,00 EUR
Hlavný CPV 45233200-1 Rôzne práce vrchnej stavby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky rekonštrukcia pozemných komunikácii a priľahlých chodníkov v meste Košice v zmysle projektovej dokumentácie. Predmet zákazky sa skladá z nasledovných objektov:
1. 101-00 - Oprava cesty II/547 Čermeľská cesta
2. 102-00 - Oprava miestnej cesty - Trieda KVP
3. 103-00 - Oprava miestnej cesty – Jaltská
4. 104-00 - Oprava miestnej cesty – Lomonosovova
5. 105-00 - Oprava miestnej cesty - Pražská
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH