Prejsť na obsah

Najvzácnejšie dokumenty

NAŠE NAJ...

 • Vôbec najvzácnejším dokumentom je prvá erbová listina pre mesto Košice vydaná kráľom Ľudovítom Veľkým v r. 1369. Je to európsky unikát, doložiteľne prvá erbová listina pre mesto v Európe.
  1. erbová listina mesta Košice

 • Najvýznamnejším dokumentom pre mesto je veľké privilégium z r. 1347 udelené kráľom Ľudovítom Veľkým. Na jeho základe sa Košice zaradili na druhé miesto v Uhorsku po Budíne.
  Veľké privilégium z r. 1347

 • Najstarším dokladom o existencii cechov v Uhorsku sú cechové artikuly košických kožušníkov z roku 1307.
  Cechové artikuly košických kožušníkov z roku 1307

 • Najstaršou zachovanou mestskou knihou je mestská kniha Košíc z r. 1393 – 1405.
  Mestská kniha Košíc z r. 1393 – 1405

 • Najstarším dokumentom týkajúcim sa mesta Košice je donácia kráľa Štefana V. z r. 1261 na územie Vyšných Košíc pre košických hostí Semphlebena a Obla.
  Donácia kráľa Štefana V. z r. 1261

 • Najkrajším gotickým dokumentom je druhá erbová listina mesta Košice vydaná kráľom Žigmundom Luxemburským v roku 1423. Je na nej aj erb richtára mesta Jána Hebenstreyta.
  2. erbová listina mesta Košice

 • Najkrajším renesančným dokumentom archívu je štvrtá erbová listina mesta Košice udelená kráľom Vladislavom II. v roku 1502. Mesto tento erb používa vyše 500 rokov.
  4. erbová listina mesta Košice

 


Foto: Gabriel Szeghy, Marián Krlička