Prejsť na obsah

Komunálne voľby 2022

Dátum poslednej aktualizácie webovej stránky: 10. 11. 2022 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH V ROKU 2022

Voľby do orgánov samosprávy mesta Košice (komunálne voľby) sa konali na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) v sobotu 29. októbra 2022. Na úrovni mesta sa volil primátor mesta Košice a poslanci mestského zastupiteľstva. Komunálne voľby sa v tomto roku prvýkrát uskutočnili spolu s voľbami do orgánov samosprávnych krajov (tzv. regionálnymi voľbami) – ako tzv. spoločné voľby.

 
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY MESTA KOŠICE
 

Kandidáti na primátora mesta Košice získali nasledovný počet hlasov:

 

1.

Ing. Jaroslav Polaček

20 561 hlasov

KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA

2.

Ing. Milan Lesňák

11 849 hlasov

ZA ĽUDÍ

3.

Ing. Miloslav Klíma

10 655 hlasov

nezávislý kandidát

4.

JUDr. Monika Kováčová

4 322 hlasov

nezávislá kandidátka

5.

Ing. Štefan Lasky

4 178 hlasov

nezávislý kandidát

6.

MUDr. Viliam Novotný, MPH

2 453 hlasov

SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska

7.

RNDr. Ing. Jaroslav Džunko

804 hlasov

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Pozn.: Ing. Jozef Karabin, MBA (nezávislý kandidát) sa vzdal kandidatúry na funkciu primátora; napriek tomu získal 1062 hlasov.

 

Súhrnné výsledky – voľby primátora a voľby do mestského zastupiteľstva (zápisnica mestskej volebnej komisie)

Zápisnica o výsledku volieb v meste Košice T/511, zápisnica „okresnej“ volebnej komisie T/514, 14 zápisníc o výsledku volieb v jednotlivých volebných obvodoch v meste Košice T/510 (zverejnené bez dodatočných úprav; ZIP súbor má veľkosť 958 kB)

Výsledky volieb v jednotlivých volebných okrskoch – 198 odpisov zápisníc okrskových volebných komisií T/509 rozdelených podľa mestských častí (zverejnené bez dodatočných úprav; ZIP súbor má veľkosť 10,2 MB)

 
VOLEBNÉ OBVODY
 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 166 ods. 3 volebného zákona uznesením č. 1037 zo dňa 16. júna 2022 určilo, že poslanci budú volení v 14 volebných obvodoch. Vymedzenie volebných obvodov je uvedené v osobitnom dokumente „Oznámenie o určení volebných obvodov“ (pozri nižšie v časti Dokumenty).
 
Pre voľby primátora tvorí mesto Košice jeden jednomandátový volebný obvod.
 
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV V MESTE KOŠICE

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Košice
 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
(Poznámka: dňa 23. 9. 2022 bola vykonaná oprava údaju o veku jedného kandidáta a dňa 3. 10. 2022 bola vykonaná oprava týkajúca sa titulov u dvoch kandidátov.)
 
Oznámenie o zániku kandidatúry (voľby primátora) 
 
  

MESTSKÁ VOLEBNÁ KOMISIA 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISII

 
Mestská volebná komisia sa zriaďuje na celé volebné obdobie. Mestská volebná komisia
  1. preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,
  2. dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
  3. vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v meste,
  4. uverejňuje výsledky volieb v meste,
  5. vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
  6. odovzdáva volebné dokumenty do úschovy mestu.
Právo delegovať členov do mestskej volebnej komisie v komunálnych voľbách v roku 2022 využilo osem politických strán a koalícií: koalícia SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska, koalícia Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA a politické strany REPUBLIKA, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť, HLAS – sociálna demokracia, ZA ĽUDÍ, PRINCÍP, Slovenský PATRIOT. 
 

ZASADNUTIA MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 
Na prvom zasadnutí dňa 6. 9. 2022 sa prítomní členovia mestskej volebnej komisie podpísaním zákonom predpísaného sľubu ujali svojej funkcie. Za predsedu volebnej komisie bol vyžrebovaný Ing. Ladislav Bruňák a za podpredsedu JUDr. Matúš Lemeš. Následne volebná komisia po preskúmaní príslušných kandidátnych listín rozhodla o registrácii všetkých kandidátov na primátora a o registrácii časti kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.
 
Na druhom zasadnutí dňa 12. 9. 2022 mestská volebná komisia po preskúmaní príslušných kandidátnych listín rozhodla o registrácii zostávajúcej časti kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva (s výnimkou dvoch kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry ešte pred registráciou, a teda ich údaje nebudú uvedené na hlasovacom lístku).
 
Na treťom zasadnutí dňa 29. 10. a 30. 10. 2022 mestská volebná komisia dohliadala na priebeh volieb a vykonávala činnosť v rozsahu svojich zákonných kompetencií a v prípade potreby komunikovala s okresnou volebnou komisiou, miestnymi volebnými komisiami a okrskovými volebnými komisiami. Záverečné zápisnice o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Košice podpísali všetci prítomní (6) členovia komisie. Činnosť komisie bola oficiálne ukončená po obdržaní pokynu od Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán (dňa 30. 10. 2022 cca o 04:55 hod.).
 

ZAPISOVATEĽ MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 
Zapisovateľ mestskej volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania mestskej volebnej komisie a plní funkciu jej odborného poradcu.
 
Primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček v súlade s § 169 ods. 6 volebného zákona za zapisovateľa mestskej volebnej komisie vymenoval Mgr. Stanislava Takáča, zamestnanca mesta Košice na referáte právnom a legislatívnom.
 
Kontaktné údaje na zapisovateľa mestskej volebnej komisie:
Mgr. Stanislav Takáč
Magistrát mesta Košice, referát právny a legislatívny
kancelária E-317 (trakt E, 3. poschodie)
emailová adresa zriadená pre účely volieb: volby@kosice.sk
 
 

DOKUMENTY A ODKAZY NA ĎALŠIE INFORMÁCIE

DOKUMENTY

 
 
 

PRÁVNE PREDPISY

 
 
 

ĎALŠIE UŽITOČNÉ ODKAZY

 
 
 
/Zdroj: referát právny a legislatívny MMK/