Prejsť na obsah

Kancelária prvého kontaktu - Oblasť sociálnych vecí a sociálneho bývania

Oddelenie sociálnych vecí

Vedúci oddelenia: PhDr. Eva Dudová
e-mail*: socialne @ kosice.sk
Tel.: 6419 197

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Kontakt na odd. sociálnych vecí mesta Košice     /formát  pdf   137 kB/

Kontakt na zariadenie opatrovateľskej služby mesta Košice     /formát  pdf   135 kB/
 
Výberové konanie na pracovné miesto komunitného pracovníka KC    
 
Pravidlá riešenia krízových situácií pre Komunitné centrum, Krčméryho 2, Košice    /formát  pdf   2,5 MB/
 
Brožúrka strieborný vek – všetko o sociálnych službách v mete Košice

 

Činnosti:

Sociálne služby:

 

Sociálne bývanie:


Koncepcie: