Prejsť na obsah

Katalóg ulíc

Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému mesta. Majú prispievať k lepšej orientácii obyvateľov a návštevníkov mesta a k spoľahlivému označeniu bydliska fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo umiestnenia významných objektov.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 286/2015 na svojom VIII. rokovaní dňa 14. decembra 2015 v súlade s § 2b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 163/2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc), na základe ktorého mesto Košice vedie evidenciu ulíc v katalógu ulíc.

 

Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu. 
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením príslušnej žiadosti uvedenej na adrese https://www.kosice.sk/clanky/skupina/formulare-a-ziadosti 
na e-mail: archiv@kosice.sk  

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc (Všeobecne záv. nariadenie č.163)

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu 


Filter ulíc podľa písmena:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | VŠETKY


Názov ulice Mestská časť PSČ VZN Poznámka
Za amfiteátrom Košice - Sever 04001 --- Cesta za amfiteátrom
Za dolným mlynom Košice - Myslava 04016 --- od r. 1983
Za mostom Košice - Krásna 04018 --- Majerovej
Za priekopou Košice - Myslava 04016 --- od r. 1983
Za školou Košice - Barca 04017 ---
Za štadiónom Košice - Sever 04001 ---
Záborského Košice - Sever 04001 ---
Zádielska Košice - Staré Mesto 04001 ---
Záhradná Košice - Sever 04001 ---
Zajačia Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Zámočnícka Košice - Staré Mesto 04001 --- Platea serratorum (Zámočnícka ulica), Schlösser Gasse (Zámočnícka ulica), Lakatos utca (Zámočnícka ulica), Am Stege (Na prechode).
Zborovjanova Košice - Barca 04017 ---
Zborovská Košice - Juh 04001 --- Szemere utca (Szemereho ulica).
Zbrojničná Košice - Staré Mesto 04001 --- V minulosti mala názvy: Zeughaus Gasse (Zbrojničná ulica), Fegyverház utca (Zbrojničná ulica), Zbrojnícka.
Zelená Košice - Krásna 04018 --- odčlenená od Prašnej
Zeleninárska Košice - Juh 04012 ---
Zemianska Košice - Barca 04017 č. 81 od r. 2006
Zemplínska Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Zichyho Košice - Barca 04017 č. 110 od r. 2009
Zimná Košice - Staré Mesto 04001 --- Tél u.
Zinková Košice - Barca 04017 --- Milderova
Zlatá Košice - Juh 04001 ---
Zoborská Košice - Sever 04001 ---
Zombova Košice - Sídlisko KVP 04023 ---
Zupkova Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Zuzkin park Košice - Západ 04011 ---
Zvolenská Košice - Sever 04001 ---
Zvonárska Košice - Staré Mesto 04001 --- Glocken Gasse (Zvonová ulica), Harang utca (Zvonová ulica), Luther utca (Lutherova ulica).
Zvončeková Košice - Západ 04011 ---
Žarnovická Košice - Západ 04011 č. 139 od r. 2013
Žatevná Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Ždiarska Košice - Nad jazerom 04012 --- od Ladožskej po Raketovú: Astronautická
Železiarenská Košice - Šaca 04015 ---
Železničná Košice - Staré Mesto 04001 --- Dohánygyár köz (K tabakovej továrni), Pulszky Ferenc utca (Ulica Františka Pulszkého).
Želiarska Košice - Ťahanovce 04013 ---
Žiacka Košice - Krásna 04018 ---
Žilinská Košice - Západ 04011 ---
Žitná Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Žižkova Košice - Juh 04001 --- Szepsi utca (Moldavská ulica), Régi Szepsi út (Stará Moldavská cesta), Tüzér utca (Delostrelecká ulica), Delostrelecká.
Žľaby Košice - Sever 04001 ---
Žriedlová ulica Košice - Staré Mesto 04001 č. 111 Zridlawa ulica, Forrás utca (Žriedlová ulica). V roku 2009 k nej pričlenená novovybudovaná ulica a v roku 2018 bola k nej pričlenená ďalšia časť..