Prejsť na obsah

Katalóg ulíc

Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému mesta. Majú prispievať k lepšej orientácii obyvateľov a návštevníkov mesta a k spoľahlivému označeniu bydliska fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo umiestnenia významných objektov.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 286/2015 na svojom VIII. rokovaní dňa 14. decembra 2015 v súlade s § 2b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 163/2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc), na základe ktorého mesto Košice vedie evidenciu ulíc v katalógu ulíc.

 

Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu. 
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením príslušnej žiadosti uvedenej na adrese https://www.kosice.sk/clanky/skupina/formulare-a-ziadosti 
na e-mail: archiv@kosice.sk  

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc (Všeobecne záv. nariadenie č.163)

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu 


Filter ulíc podľa písmena:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | VŠETKY


Názov ulice Mestská časť PSČ VZN Poznámka
Táborská Košice - Juh 04001 ---
Ťahanovská Košice - Ťahanovce 04013 ---
Ťahanovské riadky Košice - Sever 04001 --- Via ducens ad cataractam (Cesta vedúca k splavu), Téhány sor (Ťahanovský rad), Ťahanovský rad, Gizela part (Gizelino nábrežie).
Tajovského Košice - Staré Mesto 04001 --- Kórház utca (Nemocničná ulica), Frangepán utca, Frangepánová ulica, Szent Lénárt utca (Ulica svätého Leonarda).
Talinská Košice - Nad jazerom 04012 ---
Tatarkova Košice - Krásna 04018 č. 73 od r. 2005
Tatranská Košice - Staré Mesto 04001 --- "Posledna ulica, Végsó utca (Posledná ulica), Tátra utca (Tatranská ulica). Koncom 19. storočia k nej pričlenili Smutnú ulicu (Szomorú utca). "
Teplárenská Košice - Juh 04012 ---
Teplého Košice - Barca 04017 --- Mlynská v Barci
Terchovská Košice - Sever 04001 ---
Teslova Košice - Juh 04012 ---
Tešedíkova Košice - Barca 04017 ---
Textilná Košice - Nad jazerom 04012 ---
Thurzova Košice - Staré Mesto 04001 --- Thurzó utca.
Tibavská Košice - Krásna 04018 č. 114 od r. 2009
Tigria Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Tichá Košice - Juh 04001 ---
Timonova Košice - Staré Mesto 04001 --- Hunyadi utca, Huňadiho ulica, Malinovského ulica.
Timravy Košice - Barca 04017 ---
Titánová Košice - Barca 04017 č. 110 od r. 2009
Titogradská Košice - Sídlisko KVP 04023 ---
Tokajícka Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Tokajská Košice - Krásna 04018 č. 114 od r. 2009
Tolstého Košice - Sever 04001 ---
Tomášikova Košice - Sever 04001 ---
Topasová Košice - Západ 04011 ---
Topoľčianska Košice - Západ 04011 č. 139 od r. 2013
Topoľová Košice - Juh 04001 ---
Toryská Košice - Západ 04011 ---
Továrenská Košice - Staré Mesto 04001 --- Gyár utca (Továrenská ulica), Továrňová ulica, Gömbös Gyula utca (Ulica Júliusa Gömböša), Ulica Ernesta Thälmanna, Thälmannova ulica.
Tramínová Košice - Krásna 04018 č. 128 od r. 2012
Tranovského Košice - Juh 04001 ---
Traťová Košice - Krásna 04018 ---
Trebišovská Košice - Západ 04011 ---
Trenčianska Košice - Sever 04001 ---
Tri hôrky Košice - Západ 04011 ---
Trieda arm. gen. Svobodu Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Trieda KVP Košice - Sídlisko KVP 04023 ---
Trieda SNP Košice - Západ 04011 ---
Trnavská Košice - Západ 04011 ---
Trnková Košice - Košická Nová Ves 04014 --- Volgogradská
Tŕňová Košice - Sever 04001 ---
Trolejbusová Košice - Džungľa 04001 --- od r. 1999
Turgenevova Košice - Juh 04001 ---
Turistická Košice - Sever 04001 ---
Turnianska Košice - Barca 04017 ---
Tvrdošínska Košice - Krásna 04011 č. 139 od r. 2013
Tyršovo nábrežie Košice - Staré Mesto 04001 --- Via ducens ad cataractam (Cesta vedúca k splavu), Téhány sor, Ťahanovský rad, Gizela part (Gizelino nábrežie).