Prejsť na obsah

Katalóg ulíc

Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému mesta. Majú prispievať k lepšej orientácii obyvateľov a návštevníkov mesta a k spoľahlivému označeniu bydliska fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo umiestnenia významných objektov.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 286/2015 na svojom VIII. rokovaní dňa 14. decembra 2015 v súlade s § 2b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 163/2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc), na základe ktorého mesto Košice vedie evidenciu ulíc v katalógu ulíc.

 

Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu. 
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením príslušnej žiadosti uvedenej na adrese https://www.kosice.sk/clanky/skupina/formulare-a-ziadosti 
na e-mail: archiv@kosice.sk  

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc (Všeobecne záv. nariadenie č.163)

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu 


Filter ulíc podľa písmena:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | VŠETKY


Názov ulice Mestská časť PSČ VZN Poznámka
Na banisegu Košice - Krásna 04018 č. 156 od r. 2015
Na Brehu Košice - Krásna 04018 č. 114 od r. 2009
Na Demetri Košice - Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Na Demetri Košice - Ťahanovce 04013 ---
Na doline Košice - Košická Nová Ves 04014 --- Ľubochnianska
Na hájiku Košice - Ťahanovce 04013 ---
Na hore Košice - Dargovských hrdinov 04022 č. 124 od r. 2012
Na Horke Košice - Kavečany 04001 č. 95 od r. 2007
Na Kalvárii Košice - Sever 04001 ---
Na Kope Košice - Myslava 04016 --- od r. 1983
Na Kope I Košice - Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope II Košice - Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope III Košice - Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope IV Košice - Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope IX Košice - Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope V Košice - Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope VI Košice - Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope VII Košice - Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope VIII Košice - Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na Kope X Košice - Myslava 04016 č. 134 od r. 2013
Na močidlách Košice - Krásna 04018 č. 75 od r. 2005
Na pažiti Košice - Krásna 04018 --- Mladej gardy - časť
Na Rožku Košice - Kavečany 04001 ---
Na sihoti Košice - Ťahanovce 04013 ---
Na stráni Košice - Sever 04001 ---
Na šajbe Košice - Sever 04001 ---
Na záhumní Košice - Šaca 04015 ---
Nábrežná Košice - Krásna 04018 č. 156 od r. 2015
Nad Belogradom Košice - Krásna 04018 č. 105 od r. 2008
Nad záhradami Košice - Poľov 04015 č. 142 od r. 2013
Námestie Jána Mathého Košice - Sever 04001 č. 133 Nám. W. Piecka, Nám. Nádeje.
Námestie Košických mučeníkov Košice - Nad jazerom 04012 --- od r. 1992
Námestie kozmonautov Košice - Nad jazerom 04012 ---
Námestie L. Novomeského Košice - Staré Mesto 04001 ---
Námestie Maratónu mieru Košice - Staré Mesto 04001 --- Épitészi piacz (Stavebné námestie), Ferencz József tér (Námestie Františka Jozefa), Husitské námestie, Báthory István tér (Námestie Štefana Báthoryho), Stalinovo námestie, Námestie generalissima Stalina.
Námestie mladých poľnohospodárov Košice - Barca 04017 ---
Námestie oceliarov Košice - Šaca 04015 ---
Námestie osloboditeľov Košice - Juh 04001 ---
Námestie osloboditeľov Košice - Staré Mesto 04001 ---
Námestie Sándora Máraiho Košice - Staré Mesto 04001 č. 136 od r. 2013
Námestie slobody Košice - Staré Mesto 04001 ---
Námestie sv. Cyrila a Metoda Košice - Krásna 04018 č. 143 od r. 2013
Námestie sv. Vavrinca Košice - Lorinčík 04011 č. 200 od r. 2018
Napájadlá Košice - Nad jazerom 04012 ---
Narcisová Košice - Západ 04011 ---
Národná trieda Košice - Sever 04001 ---
Národné námestie Košice - Sever 04001 --- Nemzeti tér
Národné námestie Košice - Staré Mesto 04001 --- Nemzeti tér
Němcovej Košice - Sever 04001 --- alt. Boženy Němcovej, B.Němcovej
Nemessányiho Košice - Šaca 04015 č. 77 od r. 2006
Nerudova Košice - Juh 04001 ---
Nešporova Košice - Západ 04011 ---
Nevädzová Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Niklová Košice - Barca 04017 č. 81 od r. 2006
Nitrianska Košice - Sever 04001 ---
Nivky Košice - Kavečany 04001 ---
Nižná úvrať Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Nižné Chmeľníky Košice - Myslava 04016 --- od r. 2000
Nižné Kapustníky Košice - Juh 04012 --- (or.č.1 a 2)
Nižné Kapustníky Košice - Juh 04001 --- (ostatné or.č. mimo č.1 a 2 )
Nižný Heringeš Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Nová Košice - Krásna 04018 ---
Novobanská Košice - Západ 04011 č. 139 od r. 2013