Prejsť na obsah

Katalóg ulíc

Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému mesta. Majú prispievať k lepšej orientácii obyvateľov a návštevníkov mesta a k spoľahlivému označeniu bydliska fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo umiestnenia významných objektov.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 286/2015 na svojom VIII. rokovaní dňa 14. decembra 2015 v súlade s § 2b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 163/2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc), na základe ktorého mesto Košice vedie evidenciu ulíc v katalógu ulíc.

 

Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu. 
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením príslušnej žiadosti uvedenej na adrese https://www.kosice.sk/clanky/skupina/formulare-a-ziadosti 
na e-mail: archiv@kosice.sk  

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc (Všeobecne záv. nariadenie č.163)

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu 


Filter ulíc podľa písmena:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | VŠETKY


Názov ulice Mestská časť PSČ VZN Poznámka
Gagarinovo námestie Košice - Nad jazerom 04012 ---
Galaktická Košice - Nad jazerom 04012 ---
Galgovecká Košice - Juh 04011 č. 87 od r. 2006
Garbiarska Košice - Staré Mesto 04001 --- Timár utca (Garbiarska ulica), Kozarska ulica.
Gaštanová Košice - Juh 04001 ---
Gavlovičova Košice - Barca 04017 ---
Gazdovská Košice - Kavečany 04001 ---
Gelnická Košice - Pereš 04011 ---
Gemerská Košice - Juh 04011 ---
Gerlachovská Košice - Sever 04001 ---
Goetheho Košice - Krásna 04018 --- Nekrasovova
Gogoľova Košice - Sever 04001 ---
Goldírova Košice - Krásna 04018 ---
Golianova Košice - Krásna 04018 ---
Gorkého Košice - Staré Mesto 04001 --- Hernádska ulica, Hernád utca (Hornádska ulica), Hernád sor (Hornádsky riadok), Gátsor (Haťový riadok), Haťové riadky, Erzsébet királyné part (Nábrežie kráľovnej Alžbety).
Gorovecká Košice - Kavečany 04001 ---
Grešákova Košice - Staré Mesto 04001 --- Imaház utca (Modlitebná ulica), Modlitebná ulica, Ždanovova ulica.
Grófska ulica Košice - Lorinčík 04011 č. 230 od r. 2022
Gudernova Košice - Západ 04011 ---