Prejsť na obsah

Katalóg ulíc

Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému mesta. Majú prispievať k lepšej orientácii obyvateľov a návštevníkov mesta a k spoľahlivému označeniu bydliska fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo umiestnenia významných objektov.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 286/2015 na svojom VIII. rokovaní dňa 14. decembra 2015 v súlade s § 2b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 163/2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc), na základe ktorého mesto Košice vedie evidenciu ulíc v katalógu ulíc.

 

Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu. 
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením príslušnej žiadosti uvedenej na adrese https://www.kosice.sk/clanky/skupina/formulare-a-ziadosti 
na e-mail: archiv@kosice.sk  

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc (Všeobecne záv. nariadenie č.163)

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu 


Filter ulíc podľa písmena:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | VŠETKY


Názov ulice Mestská časť PSČ VZN Poznámka
Dargovská Košice - Staré Mesto 04001 --- Dobrianského, Dluhi kut, Hosszu szúgoly (Dlhý kút), Bálvány utca (Modlárska ulica), Modlárska ulica.
Ďatelinová Košice - Šebastovce 04017 ---
Dénešova Košice - Sídlisko KVP 04023 ---
Detvianska Košice - Sever 04001 ---
Diamantová Košice - Západ 04011 --- Čs.výsadkárov
Dneperská Košice - Nad jazerom 04012 ---
Dobšinského Košice - Sever 04001 ---
Domčeková Košice - Juh 04001 ---
Dominikánske námestie Košice - Staré Mesto 04001 --- Hindter der Closter (Za kláštorom), Dominicaner platz, Domonkos piacz (Dominkánske námestie), Szent Domonkos tér (Námestie svätého Dominika), Dimitrovovo námestie. Uličná časť mala tieto názvy: Sándor utca (Alexandrova ulica), Cyrilometodská ulica, Szent Imre utca (Ulica svätého Imricha), Cyrilometodejská ulica.
Donská Košice - Nad jazerom 04012 ---
Dopravná Košice - Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Dr. Kostlivého Košice - Staré Mesto 04001 --- Sándor utca (Alexandrova ulica), Cyrilometodská ulica, Szent Imre utca (Ulica svätého Imricha), Cyrilometodejská ulica, Dr. Kostlivého.
Drabova Košice - Sídlisko KVP 04023 ---
Drevný trh Košice - Staré Mesto 04001 --- Fa piacz (Drevný trh), Petőfi tér (Petőfiho námestie), Nám. M. M. Hodžu (?), Námestie Janka Kráľa, Fučíkovo námestie.
Drieňová Košice - Dargovských hrdinov 04001 ---
Drocárov park Košice - Sídlisko KVP 04023 ---
Drozdia Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Družicová Košice - Nad jazerom 04012 ---
Družstevná Košice - Sever 04001 ---
Dubová Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Dúbravská Košice - Šaca 04015 ---
Dúhová Košice - Juh 04001 --- Szivárvány utca
Dulová ulica Košice - Lorinčík 04011 č. 230 od r. 2022
Ďumbierska Košice - Sever 04001 ---
Dunajská Košice - Juh 04001 ---
Dvorkinova Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---