Prejsť na obsah

Katalóg ulíc

Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému mesta. Majú prispievať k lepšej orientácii obyvateľov a návštevníkov mesta a k spoľahlivému označeniu bydliska fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo umiestnenia významných objektov.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 286/2015 na svojom VIII. rokovaní dňa 14. decembra 2015 v súlade s § 2b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 163/2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc), na základe ktorého mesto Košice vedie evidenciu ulíc v katalógu ulíc.

 

Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu. 
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením príslušnej žiadosti uvedenej na adrese https://www.kosice.sk/clanky/skupina/formulare-a-ziadosti 
na e-mail: archiv@kosice.sk  

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc (Všeobecne záv. nariadenie č.163)

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu 


Filter ulíc podľa písmena:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | VŠETKY


Názov ulice Mestská časť PSČ VZN Poznámka
Abovská Košice - Barca 04017 ---
Adamova Košice - Krásna 04018 --- Pujmanovej
Adlerova Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Agátová Košice - Košická Nová Ves 04014 --- Setet utca, Tmawa ulica
Alejová Košice - Juh 04011 ---
Alešovo nábrežie Košice - Sever 04001 ---
Alšavská Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Alvinczyho Košice - Sever 04001 --- Thököly utca, Thököli utca, Thököliho ulica, Košíkova.
Alvinczyho Košice - Staré Mesto 04001 --- Thököly utca, Thököli utca, Thököliho ulica, Košíkova.
Alžbetina Košice - Staré Mesto 04001 --- od Hlavnej po Moyzesovu: Platea putrida (Hnilná), Fawlgass, Faulgasse (Hnilná), Forgács utca (Odpadková), Forgáčska ulica, Forgachisse Gasse (Forgáčovská), Deák Ferenc utca (Františka Deáka), Šrobárova ulica, Szathmári György utca (Juraja Satmáriho), Hnilná ulica.
Americká trieda Košice - Sídlisko Ťahanovce 04013 --- Trieda solidarity
Amurská Košice - Nad jazerom 04012 ---
Andraščíkova Košice - Barca 04017 ---
Aničkin park Košice - Západ 04011 ---
Aténska Košice - Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Atletická Košice - Sever 04001 ---
Austrálska trieda Košice - Sídlisko Ťahanovce 04013 --- Trieda priateľstva (III.stavba)
Ázijská trieda Košice - Sídlisko Ťahanovce 04013 --- Trieda priateľstva (po Európsku)
Azovská Košice - Nad jazerom 04012 ---