Prejsť na obsah

Digitalizácia archívu

Digitalizácia archívu

V súlade so zákonom o archívoch a registratúrach Archív mesta Košice vyhotovuje konzervačné kópie archívnych dokumentov a zároveň zverejňuje digitálne kópie archívnych dokumentov do r. 1526 na stránke: PAMMAP .

 

Popis obrázku: Bula pápeža Martina IV. z roku 1283.

 

Skeny čiernobielych fotografií stredovekých listín z archívnych fondov Archívu mesta Košice sú zverejnené aj na stránke: Hits (WJEL=("Archív mesta Košíc")) | Charters | Hungaricana