Prejsť na obsah

Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia stavby: „Nadstavba a stavebné úpravy obj. 47/1 DFN, Trieda SNP č. 1, Košice“

Zverejnenie kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom : „Nadstavba a stavebné úpravy obj. 47/1 DFN, Trieda SNP č. 1, Košice“ na pozemkoch v katastrálnom území Terasa, v areáli Detskej fakultnej nemocnice, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie) podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v znení  neskorších predpisov.