Prejsť na obsah

Zverejnenie informácií podľa § 58a odseku 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) pre stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. Etapa, časť – UČS 16“