Prejsť na obsah

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KOŠICE ZA ROK 2023

Záverečný účet mesta Košice je spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Materiál je uložený v prílohe.