Prejsť na obsah

WatsoNova – polyfunkčný súbor, ulica Watsonova, Festivalové námestie, Stará spišská cesta, Košice

Zverejnenie kópie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „WatsoNova – polyfunkčný súbor, ulica Watsonova, Festivalové námestie, Stará spišská cesta, Košice“, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prílohy

1. PDF 94,11 KB oznámenie
2. PDF 233,68 KB návrh