Prejsť na obsah

Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice

NÁZOV PROJEKTU Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice

LOGO PROGRAMU

         

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zo štátneho rozpočtu vo výške 41,07 %

MIESTO REALIZÁCIE Košice – mestská časť Ťahanovce

CELKOVÉ NÁKLADY   2 921 818,61 EUR
VÝŠKA NFP
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY   1 200 000 EUR

OPERAČNÝ PROGRAM
POSKYTOVATEĽ     Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre kvalitnú športovú prípravu pre deti ZŠ a MŠ Želiarska, pre deti navštevujúce mládežnícke a športové kluby a zároveň prispieť k rozvoju amatérskeho športu v nižších ligách a zvýšeniu telesnej zdatnosti.

OPIS PROJEKTU
Zámerom projektu je vybudovanie modernej multifunkčnej športovej haly, ktorá bude slúžiť jednak pre žiakov základnej a materskej školy, ako aj pre obyvateľov mesta Košice a v prípade záujmu aj návštevníkov nášho mesta. V dnešnej premechanizovanej dobe je veľmi dôležité dbať na rozvoj pohybových schopností a fyzický rozvoj detí a mládeže. Novou halou vytvoríme tak potrebný priestor pre sebarealizácie žiakov v rôznych športových odvetviach, skvalitníme vyučovací proces a tréningové procesy mladých začínajúcich športovcov. Vybudovaná telocvičňa vytvorí priestor pre kvalitnú športovú prípravu detí a mládeže, zároveň bude slúžiť aj na rozvoj amatérskeho športu pre športové, detské a mládežnícke kluby pôsobiace v meste Košice a regióne. Telocvičňa bude spĺňať minimálne štandardy pre športy ako sú volejbal, basketbal, hádzaná, futsal, bedminton a florbal.

AKTIVITY PROJEKTU
Rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly

VÝSTUPY PROJEKTU
Vybudovaná nová multifunkčná športová hala

ZAČIATOK REALIZÁCIE    05/2022
UKONČENIE REALIZÁCIE    10/2024
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   Realizácia

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/