Prejsť na obsah

Vynovená a rozšírená Slanecká cesta oddnes slúži nielen motoristom

Motoristi môžu oddnes využívať rozšírenú Slaneckú cestu v mestskej časti Nad jazerom celkovej dĺžke takmer 2,3 km. O potrebe rozšírenia tejto komunikácie sa viedli diskusie tri desaťročia. S rekonštrukciou Slaneckej cesty sa po predchádzajúcich prípravných prácach začalo na jar 2022.

Okrem samotnej výstavby novej štvorprúdovej komunikácie a rekonštrukcie všetkých jej ôsmych križovatiek, vzniklo aj 10 moderných zastávok integrovanej mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalovali sa informačné systémy pre cestujúcich aj pre vodičov. Popri tom sa postavil aj nový cyklochodník. Okrem toho sa na tejto komunikácii alebo v jej bezprostrednom okolí zmodernizovalo alebo nanovo postavilo sto stavebných objektov.

Išlo o vôbec najväčšiu investíciu miestnej samosprávy v dejinách samostatného Slovenska. Ak by sa nepristúpilo k rozšíreniu Slaneckej cesty, najneskôr v roku 2026 by sa podľa výsledkov spracovanej dopravnej štúdie stala počas dopravnej špičky úplne neprejazdnou. Všetky stavebné práce sa uskutočnili za plnej premávky, pričom po ceste každý deň jazdí vyše 25 000 automobilov.

Slanecká cesta bude v najbližších mesiacoch až do jej právoplatnej kolaudácie fungovať v režime predčasného užívania, tak ako je to bežné pri diaľniciach. Vzhľadom na to, že pre kolaudáciu je potrebná omnoho rozsiahlejšia dokumentácia vrátane geodetického zamerania, úkonov na Katastrálnom úrade a dlhší časový rámec, pristúpi sa k nej neskôr.

Primátor Polaček: Rozšírená komunikácia pomôže obyvateľom, priemyslu aj podnikateľom

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) vyjadril potešenie nad tým, že zo zrekonštruovanej Slaneckej cesty po rozšírení na štyri pruhy po desiatkach rokoch zmiznú každodenné kolóny a o zápchach na nej už nebude musieť informovať Dopravný servis v rádiách. Namiesto nich sa tam odteraz bude jazdiť plynulo v rámci zelenej vlny. Zdôraznil, že po dokončení Košickej futbalovej arény, Národného tréningového centra pre tenis a bedminton, školskej športovej haly v ZŠ s MŠ na Želiarskej, zrevitalizovaných vnútroblokoch vo viacerých mestských častiach, zelenej streche a schodisku na magistráte je to ďalšia významná investícia pre zlepšenie života Košičanov, ktorá im začala slúžiť v priebehu tohto roka. 

„Veľmi ma teší, že môžeme odovzdať do predčasného užívania modernú komunikáciu, ktorá výrazne pomôže nielen obyvateľov mestskej časti Nad jazerom, ale aj tamojším priemyselným prevádzkam ako aj podnikateľom v obchodných centrách. Vďaka rozšírenej ceste, novému cyklochodníku a zmodernizovaným zastávkam MHD príde  k výraznému zvýšeniu bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Ďalšími prínosmi novej Slaneckej cesty bude komfortná jazda, menej emisií a hluku a samozrejme aj úspora času a peňazí za pohonné hmoty motoristov. Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, vďaka ktorých úsiliu a pracovitosti tu dnes môžeme byť. Takisto veľká vďaka patrí obyvateľom sídliska a všetkým Košičanom za ich trpezlivosť a ohľaduplnosť, ktorú prejavili počas dvoch rokov výstavby. Boli to náročné časy, no výsledok stojí za to a poteší každého, kto bude prechádzať vynovenou a rozšírenou Slaneckou cestou," uviedol primátor.

Topole nahradil dvojnásobný počet nových stromov

Vedúci strategického oddelenia a zástupca riaditeľa magistrátu Richard Dlhý pripomenul, že ešte pred začatím výstavby muselo mesto ako investor rokovať s vlastníkmi pozemkov o takmer 100 kúpnych, zámenných a nájomných zmluvách vrátane zmlúv o zriadení vecného bremena na zhruba 200 parcelách. Takisto sa kvôli rozšíreniu komunikácie muselo pristúpiť k výrubu 381 stromov. Namiesto nich sa v celkovo v ôsmich košických lokalitách vysadil až dvojnásobok toho, čo sa vyrúbalo. Spolu išlo o 774 nových stromov, najčastejšie išlo o lipu, javor, hrab, dub či pagaštan.

Aktuálna cena celého diela vrátane cyklochodníka a zmodernizovaných zastávok MHD predstavuje 18,5 milióna eur s DPH, predpokladaná hodnota zákazky vo verejnom obstarávaní bola 16 753 228 eur bez DPH. Pôvodná vysúťažená cena sa musela navýšiť kvôli prácam navyše a indexácii v zmysle metodického pokynu ministerstva dopravy. Tento mechanizmus prijala vláda kvôli skokovým nepredvídateľným nárastom vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID-19, energetickou krízou a vojnovým konfliktom na Ukrajine. Z pohľadu eurofondov išlo o oprávnené výdavky, ktoré boli preplatené. 

K výstavbe výrazne pomohli eurofondy

Realizovali sa viaceré preložky inžinierskych sietí, kvôli zvýšeniu únosnosti sa kompletne vymenilo celé podložie. To sa muselo zhutniť a doplniť kompozitnými materiálmi zvyšujúcimi jeho únosnosť. Takisto bolo potrebné vykonať ďalšie práce navyše, ktoré neboli pôvodne projektované, resp. boli projektované odlišným spôsobom. Skutkový stav na mieste výstavby ukázal, že sa musia zrealizovať inak ako sa požadovalo a uvažovalo v pôvodnej v projektovej dokumentácii. Oproti pôvodnému projektu išlo o takmer 100 zmenových konaní, ktoré musel odsúhlasiť aj ministerstvo ako riadiaci orgán. 

Mesto Košice na túto stavbu získalo aj nenávratný finančný príspevok z eurofondového Integrovaného regionálneho operačného programu. Richard Dlhý predpokladá, že z eurofondov bude preplatených 14 miliónov eur, čo predstavuje 95% z celkových deklarovaných oprávnených výdavkov do konca roka 2023, zvyšok pôjde z rozpočtu mesta. Spolufinancovanie mesta vrátane dodatočných nákladov na preložky inžinierskych sietí doteraz predstavovalo sumu 2,4 milióna eur.

Starostke Kovačevičová: Kritici nevideli, aké veľké problémy sme museli riešiť

Starosta mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová (nezávislá) skonštatovala, že dneškom spadol nielen jej, ale aj mnohým ich obyvateľom kameň zo srdca.

"Išlo o veľmi náročný proces, aby sme sa od začiatku celého prípravného procesu dostali až sem. Súčasťou tohto veľkého projektu boli stovky ľudí, ktorým týmto ďakujem. Našli sa viaceré objektívne dôvody, prečo stavba nemohla byť skončená v riadnom termíne. Kritika bola často neoprávnená, lebo obyvatelia nevideli problémy, ktorú sme tu mali s výkopovými prácami kvôli rôznym preložkám, prerábaním projektovej dokumentácie, či obrovskej byrokracie. Táto stavba bola pod verejnej kontrolou, verejnosť sa mohla zúčastňovať aj pravidelných kontrolných dní. Zaregistrovala som aj nespokojnosť s priechodmi, no tie sú vyznačené v zmysle súčasnej legislatívy," dodala.