Prejsť na obsah

Vyhlásenie primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka

V zmysle zákona o meste Košice zvolávam v štvrtok 30. mája 2024 o 9.00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, kde predkladám Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2024 – 2026. Spolu so skupinou poslancov mestského zastupiteľstva sme pripravili taký návrh rozpočtu, ktorý je osožný pre mesto Košice a v rámci našich finančných možností zabezpečí jeho rozvoj.

Náš spoločný návrh rozpočtu je reakciou na pozmeňujúci návrh predsedu finančnej komisie Romana Matoušeka (Košický klub), ktorým boli na predchádzajúcom zastupiteľstve schválené také zmeny rozpočtu, ktoré by v praxi znamenali porušenia zákona o rozpočtových pravidlách, o obecnom zriadení či odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme viacerých zákonných povinností mesta.

Takisto som sa nevedel stotožniť s tým, najmä poslanci Košického klubu chceli zvýšiť vstupné v ZOO, obmedziť peniaze na opravu dlažby v centre mesta a tlačili ma do porušenia zákona nevyplatiť mzdu zamestnancom, čo je konanie klasifikované ako trestný čin.

Dohodli sme sa, že v štvrtok na zastupiteľstve predložím taký návrh rozpočtu, ktorý bude v súlade s verejným záujmom a nebude nás nútiť porušovať platné zákony. Zároveň sme doň zapracovali aj šesť zo siedmich pôvodných požiadaviek poslancov.

Som rád, že sa nám vďaka spoločnej dohode podarilo nájsť financie na súvislé opravy komunikácií vrátane chodníkov vo výške 600 000 eur, na podporu v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja - 116 000 eur, na podporu športu a mládeže - 240 000 eur, podporu mládežníckeho futbalu - 120 tisíc eur, pre Fond zdravia mesta Košice - 20 000 eur a na starostlivosť o ľudí bez domova - 25 000 eur.

Náš spoločný návrh rozpočtu je uvedený v prílohe tohto vyhlásenia.