Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkcie riaditeľov ôsmych materských škôl v Košiciach /apríl 2024/

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkcie riaditeľov materských škôl v Košiciach:

1. MŠ Nešporova 28, Košice
2. MŠ Obrancov mieru 16, Košice
3. MŠ Obrancov mieru 20, Košice
4. MŠ Oštepová 1, Košice
5. MŠ Ovručská 14, Košice
6. MŠ Polianska 4, Košice
7. MŠ Smetanova 11, Košice
8. MŠ Turgenevova 38, Košice


Termín podania prihlášky: 10. 05. 2024
 
Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách
 
/Zdroj: oddelenie školstva MMK/