Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Polianska 1, Košice - kuchár/kuchárka

V zmysle ust. § 15 zákona o službách zamestnanosti., zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste kuchára/kuchárky:
 
Začiatok pracovného pomeru od 22. augusta 2024
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • príprava a výdaj jedál a nápojov podľa vekovej skupiny stravníkov
 • spolupodieľanie sa na zostavovaní jedálneho lístka
 • normovanie potravín na prípravu pokrmov podľa platných materiálno-spotrebných noriem
 • pracovná doba: 07:00 – 15:00
 
Názov a adresa zamestnávateľa
Základná škola
Polianska 1
040 01 Košice
 
Kontakt
skola@zspolianska.sk
tel.č.: 055/202 13 00
 
Kvalifikačné predpoklady
 • stredoškolské s maturitou
 • stredoškolské bez maturity
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 
Vzdelanie v odbore
 • stravovanie
 
Osobnostné predpoklady
 • komunikatívnosť
 • samostatnosť
 • disciplína
 • dodržiavanie štandardov kvality
 • odborná spôsobilosť pre prácu s potravinami
 
Požadované doklady
 • žiadosť,
 • životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • kópie dokladov o najvyššom vzdelaní a osvedčenia
 • zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve
 
Ostatné:
úväzok 100 %,
Plat:  platová trieda  3 -  884,00 €
 
Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť poštou, alebo e-mailom na skola@zspolianska.sk do 30. júna 2024 o 9.00 hod.                                                                                
                                   
PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka školy