Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Jozefa Urbana Jenisejská 22, KE - upratovačka

Informácia o voľnom pracovnom mieste: Upratovačka

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice

Kontakt:
riaditel@zsjenisejska.edupage.org 

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:
- ukončená základná škola, nižšie stredné odborné vzdelanie alebo vyššie
- bezúhonnosť - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný úväzok: 100 %
Nástup do zamestnania: január 2024

Pracovná doba je od 6:00 – 8:30 a 12:00 – 17:30. Upratovanie priestorov školy. Vyžaduje sa bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie, príjemné vystupovanie.

Požadované doklady je potrebné zaslať mailom na adresu: riaditel@zsjenisejska.edupage.org do 31.12.2023.

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Košice 14.12.2023

Mgr. Veronika Kopancová

poverená riaditeľka školy