Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na MŠ Žiacka 18, Košice – Krásna

V zmysle  Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 NR SR Z. z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre hospodárku materskej školy:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Žiacka 18, 04018 Košice – Krásna

kontakt: 055/6852119, 0917 286 932, mskrasna18@centrum.sk

Miesto výkonu práce: Materská škola Žiacka 18, 04018 Košice – Krásna

Kategória zamestnanca: hospodárka školy

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle prílohy č.1 k nariadeniu vlády SR č.341/2004 Z. z. – Katalóg pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme. Požadované stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania.

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • prax z oblasti ekonomiky a financií

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozsah úväzku: 100%

Požadované doklady zašlite poštou alebo e-mailom čo najskôr, prípadne do  15.12. 2023

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. 

Nástup do zamestnania: predbežne 1.2.2024

 

Mgr. Renáta Bačová

riaditeľka materskej školy